Způsoby léčby

Využíváme veškeré metody moderní rehabilitace, klademe důraz na rychlé zklidnění potíží pacienta a prevence proti jejich návratu.
  • Fyzioterapie
  • Přístrojová léčba
  • Rehabilitace & cvičení
  • Masáže
https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-fyzioklinika-sluzby-053.png

Fyzioterapie

Provádíme diagnostiku, léčbu a prevenci poruch a bolestí pohybového aparátu lidského těla. Využíváme nejmodernějších vědeckých poznatků a na jejich základě volíme nejvhodnější praktickou léčbu. Při své práci rádi spolupracujeme s ošetřujícími lékaři a vyměňujeme si získané poznatky.

Léčíme tyto diagnózy u dospělých:
cévní mozkové příhody
periferní parézy
bolesti hlavy a páteře
skoliózy
blokády a bolesti kloubů
bolesti zad
poúrazové stavy
Vhodné diagnózy u dětí:
centrální koordinační poruchy pohybového vývoje
dětská mozková obrna (DMO)
asymetrické držení trupu a hlavy
pes planus a pes equinovarus – ‚plochá‘ a ‚koňská‘ noha
skoliózy
ortopedické vady hrudníku
ztuhlé celé tělo, bolest zad a další
https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/IMG_9256.jpg

Pokud u pacienta není jasná anatomická strukturální změna, lze problém úspěšně léčit fyzioterapeutickými postupy. Jejich neléčení může mnohdy vést k závažným zdravotním komplikacím a trvalým následkům. Fyzioterapie vždy směřuje k obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta, případně ke snížení nebo zpomalení vývoje problému.

Využití rehabilitačních metod pozitivně působí na pohybový aparát, ovlivní bolest, sníží svalovou únavu a zlepší jak fyzické, tak psychické i paměťové schopnosti a tím i výkonnost.

TR-Therapy

Přístroj distribuuje vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění do požadované tkáně, což vede k zahřátí tkáně. Nejčastěji praktikujeme u těchto obtíží: lokální svalové křeče, spoušťové body, bolesti svalů, záněty šlach, bolesti krční páteře a poúrazové otoky. Bezprostřední účinek je pacientem okamžitě vnímán a přetrvává dlouho po terapii.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-pristroj-razova-vlna-01.jpg
Rázová vlna

Terapie rázovou vlnou je účinný způsob léčby muskuloskeletální soustavy, zejména bolesti ramene, Achillovy šlachy, podkolenní šlachy, třísel, při potížích s „tenisovým loktem“ a „skokanským kolenem“, ostruhou patní a další.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-pristroj-razova-vlna-02.jpg
Ultrasonoterapie

Při této léčbě využíváme akustickou energii ultrazvuku. Ultrazvuk se aplikuje pomocí speciálního přístroje, který je opatřen vyzařovací hlavicí. Tvoří mechanické vlnění o léčebné frekvenci 0,7 až 3,3 MHz, které se maximálně absorbuje v hloubce tkáně 2 až 5 cm. Proto se využívá v terapii poškození měkkých tkání. Má analgetický, spasmolytický a vasodilatační účinek. Využíváme jej také k urychlení hojení zlomenin kostí.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-pristroj-ultrazvuk-01.jpg
Laserová terapie

Vysoko výkonový laser zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti až do hloubky 12 cm. Terapie laserem má výrazný protibolestivý efekt a představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků, jež může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-pristroj-laser-01.jpg
Elektroléčba

Při této léčbě využíváme elektrickou energii různých frekvencí a intenzit s cílem snížit bolest v postiženém místě, zlepšit prokrvení, stimulovat, nebo relaxovat svaly a zlepšit prokrvení tkání.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-pristroj-elektro-01.jpg
Magnetoterapie

Generované pulzy pronikají přes oděv i lidskou tkáň, až do místa aplikace. Tyto pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu), díky kterým pulzní magnetoterapie ovlivňuje různé zdravotní stavy.

https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_406142434-scaled.jpg

Přístrojová léčba

Jedná se o důležitou součást našich léčebných metod. Při této léčbě využíváme řadu různých fyzikálních energií k léčbě jak strukturálních, tak funkčních poruch pohybového aparátu. Pro aplikaci elektroterapie nesmí mít pacient kardiostimulátor nebo kovové implantáty.

Cílem je přinést pacientovi tyto účinky:
odstranění nebo oslabení bolestivých vjemů
uvolnění svalových vláken
odstranění otoků
podpora lokálního metabolismu buněk a cévního systému
stimulace denervováných svalů
https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-rehabi-01.jpg

Rehabilitace & cvičení

Cílem našich rehabilitačních procedur je optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností klienta které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění.

Rehabilitací pomáháme mírnit a léčíme především tyto stavy:
amputace končetin
operace a poranění páteře, míchy a míšních obalů a disků, s poruchou motoriky
stavy po zánětech a traumatech
náhlé cévní mozkové příhody
neurologické a ortopedické diagnózy
poruchy koordinace, řeči, postižení zraku, sluchu
https://karpisek-klinika-fyzioterapie.cz/wp-content/uploads/2020/05/foto-karpisek-sluzby-masaze-01.jpg

Masáže

Správně provedená masáž patří k nejúčinnějším prostředkům regenerace lidského těla. Provádíme odborné regenerační, sportovní i pohotovostní masáže, které užíváme ve formě hlavní procedury, ale i jako vhodný doplněk k dalším úkonům, např. při fyzioterapii. Podle potřeby klienta a diagnózy jsme schopni provést masáž celkovou, nebo lokální.

Cílem je přinést pacientovi tyto účinky:
prokrvení pokožky, svalstva a kloubů a zlepšení jejich výživy
odstranění únavy a bolesti
zlepšení psychického stavu skrze celkové uvolnění

Nové pacienty stále přijímáme. Neváhejte nám zavolat...